Individuele therapie en coaching


Lichaamsgerichte psychotherapie


Zoals de naam lichaamsgerichte psychotherapie zegt gebruik ik een therapie vorm waarbij het lichaam en het denken in beweging wordt gebracht.

Om dit te bekomen maak ik gebruik van gesprekken, ademhalingstechnieken en lichaamsoefeningen. De rode draad is het ontdekken van iemand zijn natuurlijke bewegingsmogelijkheden, het bewustworden van belemmerende gedachten/emoties en de transformatie van deze laatste. Alles wat geleerd wordt in de sessies is dadelijk toepasbaar in het dagelijks leven.

Ik besef dat dit vaag klinkt voor mensen die nog nooit bewegingsgerichte therapie/coaching hebben gevolgd. Je kan wat ik aanbied eigenlijk enkel ervaren. Ons lichaam spreekt niet in woorden maar in kleur, beeld, gevoel,..

Ben je nieuwsgierig naar de taal die jou lichaam spreekt, maak een afspraak voor een gratis kennismaking via ons CONTACTformulier.

Dans- en bewegingstherapie


Dans- en bewegingstherapie (DBT) is een onderdeel van de lichaamsgerichte therapie dewelke dans en beweging als middel gebruikt om mensen ‘meer heel’ te maken. Het ligt geworteld in het idee dat lichaam, geest en emoties onafscheidbaar zijn van elkaar (Levey, 1992). Dans als lichaamsbeweging, creatieve expressie en communicatie is de basiscomponent en het medium van deze therapievorm.

Mijn taak is de bewustwording van de cliënt zijn gedragspatronen, angsten en onzekerheden te faciliteren, waardoor de cliënten zelfkennis, zelfvertrouwen en helderheid over hun behoeftes en verlangens verkrijgen. Als dans- en bewegingstherapeut ga ik creatief aan de slag met dat wat zich aandient in de sessie. Hierbij komen zowel non-verbale methoden als gesprekstechnieken aan bod die belichaming en zelfexpressie door de cliënt mogelijk maken.

Een primair doel bij danstherapie is het verkrijgen en vergroten van het lichaamsbewustzijn van de cliënt. Hierin speelt ademhaling een belangrijke rol. Dit lichaamsbewustzijn is een essentiële voorwaarde voor integratie van het individu in zichzelf, in een groep en in de maatschappij.

Doula: zwangerschapscoaching


Een doula is een zwangerschapcoach en wordt ook wel een dienende vrouw genoemd. Ze begeleidt vrouwen en hun partner vanaf kinderwens tot na de geboorte. Ze is er om vragen van het koppel over hun zwangerschap te beantwoorden. Ook tijdens de bevalling is ze aanwezig en kan ze een grote steun betekenen voor het koppel in arbeid.

Door mijn ervaring als lichaamsgericht therapeute en yogadocente kan ik een extra steun betekenen voor mijn klanten in verwachting. Ik kan hun leren omgaan met hun veranderend lichaam, bijkomende emoties en veranderende relatie dynamieken tussen hen als koppel. Verder kan ook de partner dieper betrokken worden bij heel het geboorteproces waar ook zijn vadergevoel aangewakkerd wordt en zijn rol als vader in wording duidelijker wordt.

Ik ben zelf in verwachting geweest, in begeleiding bij een doula en ervaarde haar als een enorm steun in de transformatie die ik heb doormaakt.

De taken van de doula

De taak van een kraamverzorgende of verloskundige is een heel andere dan die van de doula. Een doula komt wanneer de vrouw dat wenst en blijft zolang als nodig is. Een doula verricht ook geen medische handelingen, daarin zijn zij niet getraind. De zorg bestaat voornamelijk uit het geven van emotionele ondersteuning gecombineerd met bijvoorbeeld massagetechnieken, ademhalingsoefeningen, suggesties voor een betere houding en dergelijke.

Een goede doula werkt daarnaast vooral vanuit haar intuïtie en kennis en voelt precies aan waar de vrouw behoefte aan heeft. Zij is vooral aanwezig als een niet-aflatende bron van vertrouwen en steun. Verder bepaalt het koppel en/of de zwangere vrouw in grote mate wat ze verwacht van de doula. Het zal dus een samenspraak zijn tussen beide partijen wat de exacte invulling van het takenpakket zal zijn.