Partners


Samenleven met jezelf is soms al een uitdaging, laat staan samenleven met iemand met een totale andere genetische en historische achtergrond. Dit maakt het leven boeiend, maar kan ook tot heel wat spanningen leiden. Ruzies maken alle koppels en dit is ook nodig om zaken uit te klaren, maar soms stuiten koppels echter op kwesties waaruit ze geen uitweg vinden en waarbij ruzie maken of het uitpraten niet meer helpt. Het is alsof er iets onzichtbaars tussen hen is wat ze zelf niet kunnen zien, zoals een blinde vlek. Je kent ongetwijfeld de quote: “when you’re in the frame you cannot see the picture”. Deze zegt eigenlijk alles over de bovenstaand beschreven situatie. Vaak helpt het dan om een objectief persoon even naar de situatie te laten kijken, vanop een afstand. Hieruit kan veel inzicht en wederzijds begrip ontstaan wat leidt tot verandering in gedrag en meer verbondenheid. Als lichaamsgericht therapeut kijk ik dan vooral naar de non-verbale communicatie tussen de partners en ga ik hiermee aan de slag.

Ben jij er ook van overtuigd dat een relatie je doet groeien als mens? Dat besef je dat investeren in je relatie nodig is om het laten draaien. Je kan relatietherapie zien als een onderhoud in de relatiemachine, waarvan je weet dat de relatie erna beter zal bollen.